Orantısız Nüfus Artışı ve Etkilediği Şeyler

doğumlarla ölümler (doğal bakiye) ve göçmen olarak gelenlerle gidenler (göçmen bakiyesi) arasındaki karşılıklı oranla belirlenir.

Orantısız Nüfus Artışı ve Etkilediği Şeyler


BİR NÜFUSUN GELİŞİMİ doğumlarla ölümler (doğal bakiye) ve göçmen olarak gelenlerle gidenler (göçmen bakiyesi) arasındaki karşılıklı oranla belirlenir.

Doğum sayısı iki dizi etkene bağlıdır: biri, doğurganlık düzeyi ve takvimidir; bunlar daha gerilerdeki bir dizi değiş­ken tarafından belirlenmiştir; diğeri, nüfus içindeki doğurgan kadın oranıdır; 20-35 yaş kadınlarının nüfustaki ağırlığı arttıkça doğum sayısı da artacaktır.

Yaş dağılımının bir nüfusun gelişimi üzerinde çok önemli etkileri vardır. Genç bir nüfusta daha fazla doğum ve daha az ölüm, yaşlı bir nüfustaysa daha az doğum ve daha fazla ölüm olacaktır. Yaş piramidi davramşlardaki gelişme­lerin sonuçlarını güçlendirir (veya fren­ler). Bu bir hareketsizlik çarkı, ilk hare­ketleri doğurganlık için en az 20 yıl, ölümler içinse daha da uzun bir süre de­vam ettiren bir bellektir.
Dünya nüfusu ilk Homo erectus'un Do­ğu Afrika’da ortaya çıkmasından bu ya­na sürekli bir gelişme içinde olmamış­tır. Nüfusun son derece yavaş arttığı uzun dönemlerin arasına yüksek nüfus artışlarının yaşandığı kısa ve çalkantılı dönemler girmiştir.

Bundan 45 000 yıl önce dünya nüfu­sunun 500 000 kişiyi geçmediği tahmin edilmektedir. O dönemde yeryüzündeki nüfus henüz çok seyrekti. Avlanma­nın şansa bağlılığını azaltan alet yont­ma tekniklerinin gelişmesiyle, 10 000 yıl kadar sonra nüfus 4 milyon kişiyi buldu ve bu tarihten sonra istikrarlı bir seyir izledi.

Cilalıtaş Devri’ndeki « tarım devri­mi » ile yabanî bitki türlerinin tarıma alınması, tarım ve hayvancılığın yayıl­ması, dünya nüfusunun 5 000 yıldan kı­sa bir sürede on kat artmasıyla sonuç­landı. İnsanoğlu yavaş yavaş gezegen­deki egemen tür durumuna geldi ve ka­raların büyük bölümünü işgal etti.

Bunu izleyen dönemde nüfus artışın­da çok belirgin bir yavaşlama oldu. Dünya nüfusu MÖ ykl. 7. yy’da 100 milyonu, Milat dolaylarında 250 milyo­nu, 15. yy'ın ortasında da 500 milyonu aştı. Bu dönemin ayırt edici özelliği, büyüme ve gerileme evrelerinin birbiri­ni izlemesiydi.

18. yy’dan itibaren yeni bir büyük nüfus artış dönemi başladı. Dünya nü­fusu daha önce görülmedik bir hızla ço­ğaldı: 1830’da 1 milyara ulaştı ve 1940’lı yılların başında 2 milyarı aştı. Bundan 20 yıldan kısa bir süre sonra 3 milyar dönemecini geride bırakan dün­ya nüfusunun 4 milyarı aşması için 15 yıl yetti. 5 milyara 1987’de ulaşıldı.
1991 yılında ise 5,384 milyardı. Bugün yılda ykl. yüzde 2'lik bir ortalama hızla büyüyen dünya nüfusu, yılda ykl. 100 milyon artmaktadır.

 

Orantısız Nüfus Artışı nüfus artışı nüfus artışı sonrasında yaşananlar
Sende Yorum Yap...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Nişasta Bazlı Şeker Endüstrisinin Gelişmesi Sağlığı Tehdit Eder!
Nişasta Bazlı Şeker Endüstrisinin Gelişmesi Sağlığı Tehdit Eder!
2018 Yılbaşı Programları Neler? İşte TV Yayın Akışları
2018 Yılbaşı Programları Neler? İşte TV Yayın Akışları